Välkommen!

Sajten för dig som tycker om grillning och BBQ.

Kring Nyheter på Grillbloggen

Denna artkel är publicerad direkt från det material / underlag som vi erhållit från respektive företag / organisation. Grillbloggen tar inget ansvar för innehållet.

Återkallande Primagaz gasolflaskor

Läckage kan innebära explosionsrisk!!!

primagaz aterkallelse

Primagaz har upptäckt problem med en ventil i vissa gasolflaskor från identifierade tillverkningsserier och återkallar nu sex- och elva kilos aluminiumgasflaskor och sexilosflaskor i komposit som inhandlats eller fyllts på sedan 28 april 2014. Övriga gasflaskor berörs inte.

Gasflaskorna används bland annat i husvagnar, gasolgrillar och terassvärmare. Efter att ha undersökt de aktuella flaskmodellerna har Primagaz hittat fel på 17 flaskor. Man har slagit fast att ventilen på ett begränsat antal gasolflaskor har ett fabrikationsfel som kan orsaka läckage och Primagaz väljer därför att återkalla samtliga gasflaskor av de berörda modellerna.


Gasol är mycket lättantändligt och om en läckande gasflaska förvaras i ett slutet utrymme, till exempel husvagn eller båt, finns en risk att gasen antänds.

Flaskor av modell PK6, PA6 and PA11 utrustade med ventiler med serienummer från 27011401 till 27011422 återkallas pga ett misstänkt fabrikationsfel hos tillverkaren av ventilen.

Vid upptäckt av en flaska med ovanstående ventilnummer – tag med den till ditt inköpsställe för att få den ersatt med en ny.

För att identifiera dessa flaskor, se serienumret som är ingraverat på sidan av ventilen.

För mer information:

Websida: primagaz.se
030 – 310160 (hotline) https://twitter.com/PrimagazSverige

Taggar: GAS

Magiska grillevent för dig

YouTube - BBQ Island

Prenumerera på vår YouTube-kanal klicka här

YouTube - Keter Liten arbetsbänk
YouTube - Grillmässan2018